Podłe Zgłoski

14/07/2010

Korpus dyplomatyczny się uszczupla

Filed under: Scholandia, Surmenia — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 18:50

Paweł Małecki złożył na liście dyskusyjnej rezygnację z funkcji ambasadora Królestwa Scholandii w Królestwie Surmenii. Jest ona wywołana osobistym konfliktem z Księciem Bergii, Jerzym Mordeckim vPR-SvS-S.

Nie jest to pierwsza osoba, która w pewien sposób ogranicza swoją aktywność po sporze z ministrem finansów. W ostatnim czasie na odejście ze Scholandii zdecydował się Marcin Pośpiech z rodu von Salvepol. Testament w ostatnim czasie złożył także Kuba Pakulski, także z tego samego rodu, obaj po postach Księcia Mordeckiego, krytykujących ich osoby.

Redakcja wyraża nadzieję, że p. Małecki kulturalnie pożegna się również z mieszkańcami i władzami Surmenii, jak nakazuje dobry obyczaj.

SPROSTOWANIE: Jak podaje Marcin Pośpiech, konflikt z JOK Mordeckim nie był bezpośrednią przyczyną jego odejścia. Było ono planowane już od jakiegoś czasu.

Powered by WordPress