Podłe Zgłoski

07/04/2013

Abdykacja w Sarmacji

Filed under: Sarmacja — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 00:37

Wczoraj (07.04) o 2:13 w nocy Książę Sarmacji, Piotr II Grzegorz wydał akt abdykacji. Zaledwie kilka godzin wcześniej obywatelstwa i stanowisk zrzekł się Minister Rekreacji i Propagandy, Ivo Tomaszowy Karakachanow-Pac. Oba oświadczenia zostały wydane w związku z dyskusjami na temat zlikwidowania głosów ważonych i projektu zmiany ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Reakcje społeczeństwa są zróżnicowane. Interrex Michał Feliks w oświadczeniu na Forum Centralnym zaapelował do Księcia o zmianę decyzji. Zorganizował także głosowanie narodowe nad apelem do Piotra II Grzegorza o pozostanie na tronie. Referendum potrwa 3 dni i zakończy się we wtorek o godzinie 21. W ciągu pierwszego pół godziny trwania referendum głosy oddało 20,65% uprawnionych do głosowania (19 z 92 osób). Spodziewany wynik głosowania to zdecydowana przewaga głosów za pozostaniem na tronie. Podobne opinie zdają się dominować w dyskusjach na forum, jednak pojawiła się też dyskusja odnośnie wprowadzenia kadencyjności i ograniczeń czasowych w sprawowaniu urzędu księcia. Jak wynika z jej przebiegu i ankiety, niemal 4/5 Sarmatów jest przeciwnych takiej koncepcji.

W związku z sytuacją w Sarmacji zmienił się także wygląd strony Księstwa.

29/03/2013

Czy Sarmacja zerwie stosunki dyplomatyczne ze Scholandią?

Filed under: Sarmacja, Scholandia — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 21:46

korespondencja z Wielkich Oczu, Sarmacja

Jednym z aktualnych tematów dyskusji w Księstwie Sarmacji jest zerwanie stosunków dyplomatycznych z Królestwem Scholandii. Propozycja została umieszczona na Forum Centralnym przez Gauleitera Kakulskiego von Salvepol, dawniej scholandzkiego posła i wicepremiera KRS.

W ramach tematu istnieje również ankieta, której rezultat (29 marca o 20:38) wskazuje, że większość głosujących opowiada się za zerwaniem traktatu o stosunkach dyplomatycznych.

Wyniki ankiety

Najprawdopodobniej jednym z czynników, które spowodowały wznowienie dyskusji na temat działań dyplomatycznych w kierunku Scholandii, był najnowszy numer Mordecki Journal, w dużej mierze krytykujący niektórych obywateli Księstwa Sarmacji. Głównym argumentem jest jednak decyzja o niepodpisaniu traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Hasselandu, które obecnie posiada podobną liczbę aktywnych obywateli, jak Scholandia.

Według niektórych informacji, w Sarmacji obecnie przebywa więcej aktywnych Scholandczyków niż w samej Scholandii. W ramach Sclavinii istnieje także miejscowość o nazwie Republika Scholandzka. Do grudnia 2012 r. istniała także miejscowość Szkolopolis Sztadt.

Powered by WordPress