Podłe Zgłoski

07/04/2013

Abdykacja w Sarmacji

Filed under: Sarmacja — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 00:37

Wczoraj (07.04) o 2:13 w nocy Książę Sarmacji, Piotr II Grzegorz wydał akt abdykacji. Zaledwie kilka godzin wcześniej obywatelstwa i stanowisk zrzekł się Minister Rekreacji i Propagandy, Ivo Tomaszowy Karakachanow-Pac. Oba oświadczenia zostały wydane w związku z dyskusjami na temat zlikwidowania głosów ważonych i projektu zmiany ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Reakcje społeczeństwa są zróżnicowane. Interrex Michał Feliks w oświadczeniu na Forum Centralnym zaapelował do Księcia o zmianę decyzji. Zorganizował także głosowanie narodowe nad apelem do Piotra II Grzegorza o pozostanie na tronie. Referendum potrwa 3 dni i zakończy się we wtorek o godzinie 21. W ciągu pierwszego pół godziny trwania referendum głosy oddało 20,65% uprawnionych do głosowania (19 z 92 osób). Spodziewany wynik głosowania to zdecydowana przewaga głosów za pozostaniem na tronie. Podobne opinie zdają się dominować w dyskusjach na forum, jednak pojawiła się też dyskusja odnośnie wprowadzenia kadencyjności i ograniczeń czasowych w sprawowaniu urzędu księcia. Jak wynika z jej przebiegu i ankiety, niemal 4/5 Sarmatów jest przeciwnych takiej koncepcji.

W związku z sytuacją w Sarmacji zmienił się także wygląd strony Księstwa.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress