Podłe Zgłoski

09/04/2013

Powróciła strona Scholandii

Filed under: KurzNews, Scholandia — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 15:13

Po 10 dniach nieobecności w Internecie, strona Królestwa Scholandii jest znowu dostępna. Jak poinformował wczoraj Król Scholandii, Filip Radgar Scholandzki,

(…) Sytuacja zostala naprawiona – dokonano zmiany fizycznego serwera i serwera DNS. Zmiany te spowodowaly koniecznosc modyfikacji systemu.

Oznacza to, że ponownie otwarto urzędy i banki. Otwarte zostało też Biuro Imigracyjne, przed którym utworzyła się jednoosobowa kolejka chętnych do zamieszkania w Królestwie. Nie mamy informacji, ile osób zrezygnowało z zamieszkania w ciągu ostatnich 10 dni.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress