Podłe Zgłoski

15/07/2010

Scholandia ma regenta

Filed under: Scholandia — Mat Max von Salvepol vel Matt Zdolny @ 20:20

14 lipca JKM Piotr Abogard Scholandzki wydał dekret o ustanowieniu na czas od 15 lipca do 1 sierpnia regentury w związku z nieobecnością Króla. Przez ten czas rolę regenta pełnił będzie JKW Filip Kerad von Porta
Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Książę Scholii.

15 lipca o godzinie 19:40 JKW Filip złożył na Liście Dyskusyjnej wymaganą przysięgę. Nieobecność Króla spowodowana jest najprawdopodobniej okresem wakacyjnym.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress